Waterbox - Experimenteer met Waterbeheer

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

WaterBox - Experimenteer met Waterbeheer

Een management game voor boeren om te experimenteren met waterbeheer op hun percelen.

Game Design                    

Julius de Blaaij                    

Concept Artist

Charly Hendriksen

3D Artist

Joey Pang

Technical Artist

Daan de Rond

Game Developer

Florian Varkevisser

charly :D
Casey Hey Ho, I'm in chat now
Casey Julius bedreigde me met een mes
Casey Wie is Acasia?
Julius (Game Designer WaterBox) Acacia is de opdrachtgever
Casey klopt, ik hoor dinge
luuk wat houden de medailles boven in het scherm precies in?
Julius (Game Designer WaterBox) De medailes waren een onderdeel van de eerdere versies van de game. Het beloonde boeren voor water/natuur binnen goede waarden houden. Achteraf doe punten/medailles niks voor boeren
Florian (Developer) Iedere tegel houd zijn eigen gegevens bij in een array. Met een array voor iedere variabele en de geplaatste objecten.
Florian (Developer) Met variabele bedoel ik bijv. bodemvocht, natuur, etc.
Casey Lekker bezig Florian, hoe heb je het gedaan, gewoon snapshots met een hoop data?
luuk de uitstraling van het spel ziet er goed uit
Casey Ik ga naar Pewdiepie dan
Stefan Leuk! :)
Casey Thanks Florian! Vet!
Stefan Goed om te horen dat jullie een goede beoordeling hebben!
Julius (Game Designer WaterBox) Jazeker dat was een feestje!
Julius (Game Designer WaterBox) Bedankt voor het kijken iedereen!

Over De Game

WaterBox is een applied mobile game waarmee agrariërs kunnen experimenteren met waterbeheer op hun land.

Spelers planten gevarieerde gewassen en gebruiken irrigatiebuizen en sproeiers om hun bodemvocht op peil te houden

Uiteindelijk willen spelers hun oogst maximaliseren door goed middel van goed waterbeheer.

Achtergrond

Acacia Water bouwt een web/app platform wat agrariërs door middel van grafieken en voorspellingen inzicht geeft in waterbeheer gegevens van hun percelen.

Het probleem is dat agrariërs deze data te vaag vinden, of ze kunnen de data niet vertalen naar concrete handelingen op hun eigen perceel.

Ons doel is om agrariërs deze data te doen begrijpen, vervolgens moeten ze inzicht ontwikkelen om uiteindelijk over te gaan naar correct handelen.

Ons Concept

We pakken dit probleem aan door boeren een spel te laten spelen wat zich afpeelt op een simulatie van hun eigen perceel met echte data.

In dit spel kunnen agrariërs verschillende handelingen verrichten, zoals een sprinkler plaatsen, het graven van een irrigatie geul, etc. Ze kunnen de effecten van deze handelingen zien door gebruik te maken van een interactieve tijdlijn.

Hierdoor kunnen agrariërs beoordelen of ze correct hebben gehandeld.

Over Het Team

Dit spel is gemaakt in 6 maanden door 5 studenten

Van de HKU - Games en Interactie

Charly Hendriksen - Concept Artist

Joey Pang Kieuw Moy - 3D Artist

Julius de Blaaij - Game Designer

Van de Universiteit van Utrecht

Daan de Rond - Technical artist

Florian Varkevisser - Game Developer

applied game games en interactie showcase

^